Steunbokken – Enkelzijdige wandbekisting

rasto-takko Het gebruik van steunbokken biedt de mogelijkheid om een enkelzijdige wand te bekisten (bij voorbeeld tegen een palen wand,…) Dit systeem kan gebruikt worden tot hoogtes van 8,6m.

De steunbokken worden door middel van een metal regel vastgezet op de ingebetoneerde verankeringsbeugel.

Chevalet coupe

De steunbokken leiden de krachten af, die gegeneerd worden tijdens het betoneren, via de verankeringsbeugel naar de betonen vloerplaat.